KMO-Portefeuille

Topadvies is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille

Je kunt als onderneming subsidies aanvragen voor de uitgaven die je bij erkende dienstverleners maakt voor opleiding en advies. Hoeveel steun je ontvangt, is afhankelijk van de grootte van je onderneming. Alle informatie en toegang tot het aanvraagportaal vind je op Vlaanderen Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.

Een kleine onderneming telt minder dan 50 werknemers (VTE) en haalt minder dan 10 miljoen euro omzet of heeft een balanstotaal kleiner dan 10 miljoen euro.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

Een middelgrote onderneming telt minder dan 250 werknemers (VTE) en haalt een omzet kleiner dan 50 miljoen euro of heeft een balanstotaal kleiner dan 43 miljoen euro.

Geen dossier nodig

De sinds april van dit jaar vernieuwde kmo-portefeuille dekt een breder aantal diensten zonder dat daar zoals vroeger een uitgebreid dossier voor nodig is. Er is bovendien een nieuwe, intu├»tieve website waarin de kmo zijn subsidie zonder dossier kan aanvragen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de vroegere ‘kmo-portefeuille voor strategisch advies’ volgt er dus geen administratieve dossierbehandeling meer. Dat betekent: een groter subsidiebudget zonder de drempel van een uitgebreid dossier vooraf.