Groeien, hoe doet u dat?

ScreenShot_2017-03-13_14-52-18

 

Groeistrategie bepalen en uitvoeren.

Doelgroep

Voor elke KMO in Vlaanderen, die substantieel wenst te groeien, maar niet goed weet hoe dit te realiseren en de opportuniteiten versus risico’s hiervoor in kaart wenst te brengen.

Waarom dit doen?

Als u wil groeien, zijn er meerdere mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. U kan dit verwezenlijken door marktaandeel te verwerven, door het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten of door andere regio’s/landen te bewerken. Een andere methode is groeien door overname. Alle deze groeiscenario’s hebben hun voor- en nadelen en hun consequenties.

Vooraleer u beslist een groeitraject te starten en er veel geld, tijd en energie aan te besteden, is het raadzaam dat uw strategie op punt staat. U moet dus uw strategie bepalen en een groeiplan ontwikkelen. De beste aanpak is eerst uw huidige situatie evalueren en daarna uw visie op de toekomst en uw doelstellingen bepalen.  Dit resulteert in het opstellen van het groeiplan.

Programma

Dit programma biedt u een gezamenlijke oefening, persoonlijke begeleiding, advies en een extern kritisch klankbord aan op maat van uw bedrijf om uw groeistrategie op punt te zetten en te realiseren.

Het traject omvat 5 dagen waarin we samen een aantal stappen doorlopen.

  • Intake: om uw huidige situatie, visie/missie en doelstellingen te leren kennen.
  • SWOT & Confrontatiematrix: om uw verschillende strategische opties te definiëren.
  • Conclusies & Actieplan: uit de conclusies wordt een haalbaar actieplan opgesteld.
  • Implementatie plan & monitoring: opstellen en begeleiden tot op de werkvloer.

Het team

Samen met u, de zaakvoerder en uw management team (de key-personen binnen uw bedrijf) voeren wij deze strategieoefening uit.  De Topadvies coaches, die u hierbij begeleiden, hebben dit reeds talloze malen met succes uitgevoerd.

Kostprijs

De investering hiervoor bedraagt 5.000 € excl. BTW.

Indien u als KMO in aanmerking komt voor ondersteuning, dan is een subsidie van 40% mogelijk via KMO-Portefeuille (Opleiding & Advies). Uw investering bedraagt dan slechts 3.000 € plus BTW.

Aandacht: de KMO-Groeisubsidie!

Vanaf 01/04/2016 heeft de Vlaamse Overheid eveneens een nieuwe subsidieaanvraag opgestart om uw groeiplannen te ondersteunen als deze beantwoorden aan bepaalde criteria, nl. de KMO-Groeisubsidie! Het subsidiepercentage bedraagt 50%, met een maximale steun van € 25.000, voor uw groeibudget dat duidelijk een kantelmoment voor uw bedrijf moet inhouden. Ook dit kunnen wij samen met u bekijken.

Inschrijving

U kan uw aanvraag voor “Groeistrategie bepalen en uitvoeren” via onderstaand contactformulier doorsturen of u kan ons direct bellen of mailen.